Парламент Кипра запретил курение на работе и в ресторанах