\"Бентли\" и \"БМВ X6\" угнали вместе с водителями