Администрация "Шымбулака" ответила на критику депутата о туалете