Директор спецшколы-интерната в СКО осужден за хищения