Назначен глава представительства РК при Евросоюзе и в НАТО