Назначена дата собрания заседания кредиторов Темiрбанка