Март 45-го. Герой из Шалкара взял в плен 123 фашиста