Контрабанда в Жайсане: 300 кило мяса, раки, голуби и наркотики